Barnfysiologen / resflöde 2

I rummet bredvid specialtoaletten skrivs ett "kvitto" ut.