Barnfysiologen / Crom 6

När Ida gått hem tar Laura hand om hennes blodprover.