Barnfysiologen / Ph 4

En liten bandspelare som kopplas till Ph-sonden kommer att ta emot mätdata över hur surt det är i matstrupen under ett helt dygn. När undersökningen är klar skickas resultatet över från bandspelaren till en dator.