Barnfysiologen / Ph 1

För att undersöka om sur magsaft backar upp i matstrupen mäts pH under 24 timmar. Gunilla berättar för Sofia och hennes pappa hur undersökningen ska gå till.