Barnfysiologen / Astmatest 1

För att undersöka om dina lungor och luftrör är känsliga kan vi göra en torrluftsundersökning.