Barnfysiologen / Mäta syre1

Den grå klämman på fingret mäter hur mycket syre det finns i blodet. Apparaten heter Pulsoximeter, men vi säger oftast bara "pox". Inuti klämman finns en röd lampa som lyser på fingret.