Barnakuten / us 8

När vi behöver veta hur mycket syre du har i blodet och hur snabbt ditt hjärta slår sätter vi en mjuk klämma på ett finger eller en tå. Inuti klämman lyser en röd lampa. Apparaten heter pulsoximeter, men vi säger oftast bara "pox".