Barnakuten / kommer 7

Axel och hans pappa tar en nummerlapp och ett papper att fylla i. De skriver ner vad Axel heter och när han fyller år. Sen sitter de kvar och väntar på sin tur.