Barnakuten / kommer 4

Olivia och mamma väntar utanför medan Elisabeth öppnar dörren till ett särskilt rum som kallas isoleringsrum.