Barnakuten / kommer 11

Till Barnakuten kommer det ibland många barn samtidigt. När vi undersökt dig och de andra måste vi bestämma i vilken ordning vi ska ta hand om alla. Det är inte alltid den som kommer först som behöver komma in snabbast.