Barnakuten / diabetes 3

Elisabeth tar ett litet stick i fingret på Kalle för att se hur mycket socker han har i blodet.