Barnakuten / brännskada 4

Ingrid som är barnsköterska hämtar Marcus från akuten och kör till avdelning 327. Pappa försöker få gratisskjuts! Vill du veta vad som hände med Marcus på avdelningen kan du gå in under den gröna knappen "Vårdavdelningar" här ovanför.