Barnakuten / gips 7

Det tar ungefär ett dygn för gipset att bli helt torrt. Mamma läser på informationslappen att det är viktigt att röra på fingrarna när man har gips. Ingela säger att man oftast rör dem bra när man spelar dataspel. Om några veckor är det dags att ta bort gipset igen.