Barnakuten / gips 6

Över det blöta gipset lägger Ingela ett elastiskt bandage. Det blir flera lager. Till det översta väljer Anton ett bandage med blå färg.