Barnakuten / gips 5

Det som ska bli hårt gips måste blötas ner och formas på Antons arm. Först känns det blött, och när gipset börjar torka känns det lite varmt.