Barnakuten / andas 8

På fingret har han fått en pox-klämma som mäter hur mycket syre det finns i blodet. Fabian visar för mamma hur det lyser rött inne i klämman!