Arbetsterapi / hjärta 1

Leonard har problem med sitt hjärta. Det gör att han kanske behöver lite hjälp för att kunna göra allt som han vill. Här kommer han med sin mamma till arbetsterapin.