Arbetsterapi / reuma 7

På arbetsterapin finns det ett kar med mjuka varma småstenar. Det känns jätteskönt att stoppa ner sina händer där.