Arbetsterapi / reuma 4

För att bli starkare i händerna ska Fia få knåda deg.