Arbetsterapi / reuma 2

Först vill Joanna testa om Fia kan böja handen lika mycket som sist…