Arbetsterapi / reuma 1

Fia har ont i sina leder och brukar få behandling på arbetsterapin. Idag fick hennes mormor följa med.