Arbetsterapi / rullstol 1

Hugo har brutit benet och varit på akuten och blivit gipsad. Nu har han kommit till arbetsterapin för att låna en rullstol.