Ambulansen / cykl omkull 10

Nu är det dags att åka iväg till sjukhuset och undersöka armen.