Lina har slagit i huvudet - Barnsjukhuset
Ambulansen / Lina har slagit i huvudet