Allergi/CF/Lung / sjukgymn 5

Efter allt huffande kommer det upp lite slem som Märta spottar i ett provrör. Provet ska skickas till ett laboratorium.