Allergi/CF/Lung / cf ett besök 6

Idag är de tre blodprover som ska tas säger Gunilla. När väl sticket är gjort går det lätt att fylla rören.