Allergi/CF/Lung / årskontr 8

Saga är på röntgenavdelningen för att ta bilder av lungorna. Lisbeth som är röntgensjuksköterska visar Saga hur hon ska stå för att bilderna ska bli bra. Mamma har fått ett blyförkläde på sig.