Allergi/CF/Lung / årskontr 6

Karsten som är lungdoktor undersöker Saga och frågar hur hon mår. Här lyssnar han med stetoskopet över hennes bröstkorg. Han hör hur luften åker in och ut ur lungorna när Saga andas.