Allergi/CF/Lung / prick 1

För att ta reda på om du är allergisk mot något kan vi göra ett pricktest. Ett pricktest innebär att den allergiska reaktionen i huden testas. I de små flaskorna finns ämnen som man kan vara allergisk mot, till exempel pollen eller pälsdjur.