Allergi/CF/Lung / besök 5

I undersökningsrummet får Adam mäta och väga sig.