Regionhabilitering / rum 10

På lekplatsen utanför finns ett stort skepp, sandlåda, lekhus och olika gungor.