Regionhabilitering / sjuksköt

Sjuksköterskan har hand om dina mediciner och vet vilka undersökningar och behandlingar som ska göras. Innan du kommer till Regionhabiliteringen brukar sjuksköterskan ringa till dina föräldrar och berätta hur det går till här.