Regionhabilitering / lärare

I skolan får du träffa lärare som ser till att du kan följa med i skolarbetet så mycket du orkar.