Regionhabilitering / kalle 7

Hos Susanne som är logoped tränar Kalle på att förstå speciella ord.