Regionhabilitering / kalle 5

Kalle jobbar med sina läxor tillsammans med lärare i skolan.