Regionhabilitering / hos oss skog 2

Alla får ett eget schema så att man vet vad som ska hända. Schemat kan bestå av ord, bilder eller riktiga saker.