Regionhabilitering / hand 9

Sen gör Karin ett pappersmönster efter Annas hand.