Regionhabilitering / gång 6

Meta mäter ocskå hur starka Esters muskler i fötterna och benen är. Ester håller emot allt vad hon orkar.