Regionhabilitering / gång 1

Ester ska göra en gånganalys för att se om det blir lättare att gå efter medicinen hon får. Meta som är sjukgymnast berättar för Ester och mamma hur undersökningen ska gå till.