Regionhabilitering / botox 4

Och så måste hon väga sig för att doktorn ska veta hur mycket medicin hon ska få.