Regionhabilitering / botox 1

Ester och mamma har kommit till Botulinummottagningen. Ester skall få medicin i sina ben så att det blir lättare att gå.