Regionhabilitering / rtg 3

Här undersöker Mela som är doktor hur Malins njurar fungerar med hjälp av ultraljudsappraten. Malin lyssnar när Mela berättar vad hon ser på bilden.