Regionhabilitering / rtg 2

Vi ska undersöka Malins njurar med ultraljud. Eva berättar litet om apparaten och hur undersökningen går till.