Regionhabilitering / bfys 5

Här tar Laura det första provet på Ida. Det blir en del väntetid mellan proverna. Då kan du gå till lekterapin om du vill.