Regionhabilitering / bfys 4

Samma plastslang används när vi tar prover för att mäta hur njurarna renar blodet. Den undersökningen heter crom-clearance.