Regionhabilitering / bfys 2

Här undersöker vi hur Idas njurar fungerar med hjälp av en stor kamera som heter gammakamera. Ida ligger skönt på sängen och tittar på en film under tiden.