Regionhabilitering / läkare

Läkaren bestämmer vilka med undersökningar eller behandlingar som ska göras.