Regionhabilitering / hab ass

Habiliteringsassistenter tar hand om dig på avdelningen och ser till att du har det bra. Du kan alltid prata med någon av dem om det är något du behöver.