Regionhabilitering / frida 5

Katarina vill veta hur mycket kiss det är i Fridas urinblåsa. Frida har lagt sig på britsen och Katarina undersöker urinblåsan med ultraljud. Hon pekar och visar på skärmen. Det kittlar på Fridas mage.