Regionhabilitering / stina 8

Stina och mamma träffar också psykologen. Hon ber Stina bygga olika saker med klossar i flera färger.